Logo_bg_bqlo.jpg
zglavna.jpg
adres_bg.jpg
cards.jpg
udostoverenie_small.jpg zastrahovka
    Baner_rent_a_car.jpg
Начало flag-bg.jpg   flag-en.jpg
Всички видове застраховкиДати: Non Stop

"Теодор Турс" ООД, застрахователен агент на ЗД ЕВРОИНС АД, предлага широка гама от застрахователни продукти и услуги.

Застраховка гражданска отговорност, застраховка КАСКО, застраховка помощ при пътуване.


Автомобилно застраховане
Комбинираната автомобилна застраховка осигурява пълна защита на Вашия автомобил и Вашите интереси. Предмет на застраховане са всички видове МПС със собствен двигател и техните прикачни устройства с български регистрационни номера. Тази застраховка осигурява пътна помощ на територията на цялата страна. Застрахованият има право на неограничен брой повиквания, независимо от причината за обездвижване на автомобила (липса на гориво, липса на електричество, смяна на гума). Клиентите имат възможност за денонощно обявяване на щети, а също така и на оглед на място при щета. Комбинираната автомобилна застраховка предоставя и покрития "Правна помощ" и "Злополука на местата". При сключване на Комбинирана автомобилна застраховка, покритието "Гражданска отговорност" на автомобилистите е задължително. Другите застраховки от пакетния продукт са по избор на клиента.
Комбинираната автомобилна застраховка включва:
1. Гражданска отговорност на автомобилистите, както на територията на България, така и на територията на страните членки на ЕС;
2. Смърт или трайна загуба на трудоспособност на пътуващите в МПС в резултат от автомобилна злополука, докато те се намират в автомобила, включително и при слизане или качване от него;
3. Пътна помощ независимо от причините за обездвижване на МПС.
4. КАСКО на автомобили. Видове застраховка КАСКО:
КАСКО А - покрива щети по автомобила от пожар и природни бедствия
КАСКО Б - покрива щети по автомобила от пожар, природни бедствия и пътнотранспортно произшествие
МЕГА КАСКО - покрива щети по автомобила от пожар, природни бедствия, пътнотранспортно произшествие, умишлени действия и кражба или грабеж на цялото МПС

Застраховка „Помощ при пътуване”
Застраховката „Помощ при пътуване”  покрива непредвидени и неотложни медицински разходи по време на престоя Ви в чужбина, в следствие на акутно заболяване или злополука. Медицинският асистанс се осигурява от Euro Cross International. Асистанс центровете й разполагат с квалифицирани и подготвени професионалисти, които оказват съдействие 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Комуникацията с клиентите винаги се води на майчиния език.
Застраховката "Помощ при пътуване" покрива:
1.Медицински разноски за амбулаторно лечение и хоспитализация
2. Медицинско репатриране и репатриране на тленни останки
3. Спешно стоматологично лечение
4. Спешно евакуиране и спасителни операции
5. Завръщане на Застрахования в България в случай на смърт на роднина по права линия
6. Посещение на роднина по права линия в случай на хоспитализация на Застрахования
7. Репатриране на малолетни в случай на хоспитализация на Застрахования
8.Предаване на съобщения
* Допълнителни покрития:
- Смърт вследствие на злополука в чужбина
- Кражба чрез взлом или загуба на багаж
- Обща гражданска отговорност към трети лица

Имуществено застраховане
Тази застраховка покрива щети на имущество в резултат от: пожар, природни бедствия (буря, градушка, пороен дъжд и наводнение, естествено натрупване на сняг и лед, падане на дървета, стълбове), изтичане на вода от тръби и инсталации. Покриват се и щети, които са причинени от измокряне на имущество, в резултат на забравени отворени водопроводни кранове, земетресение, отговорност на наемателя, счупване на стъкла, умишлени действия на трети лица, гражданска отговорност в случай на пожар, експлозия, изтичане на вода от тръби и инсталации, кражба и грабеж, кражба чрез взлом или грабеж на каси, свличане и срутване на земни пластове, техническа помощ, електронно оборудване, късо съединение, удар от транспортно средство.
Имуществото, което може да бъде застраховано: Собствено, наето, предоставено във владение, държане или на разпореждане движимо и/или недвижимо имущество.
Застраховката „Домашно имущество” включва уникалната услуга „Домашен майстор”. Всеки застрахован собственик получава възможност да ползва бърза и висококачествена помощ от електротехник, ВиК специалист, ключар и стъклар за отстраняване на повреди, следствие от застрахователно събитие.

Други видове застрахователни продукти:
1. Животозастраховане;
2. Застраховка "Злополука": Индивидуална злополука, Групова злополука, Задължителна трудова злополука, Злополука на учащи и деца, Злополука на кредитополучател, Комбинирана туристическа застраховка "Гости на хотела";
3. Застраховане на отговорности: Отговорност на работодателя, Отговорност на туроператора, Отговорност на хотелиери и ресторантьори, Отговорност на продукта, Професионална отговорност на адвокати, Професионална отговорност на лекари;
4. Агро Застраховане:
5. Застраховка „Товари по време на превоз” (КАРГО)

За подробна информация относно тарифи, промоции, продукти, можете да се свържете с нас в удобно за Вас време: Контакти


Designed by kafence.com Теодор Tурс ООД © 2006. Всички права запазени.